16 september 2016

NEN-EN 1004 Keuring

rolsteigerDe keuring NEN-EN 1004 is een visuele inspectie van rolsteigers (onderdelen) volgens de norm NEN-EN 1004
Het gebruik van rolsteigers wordt in de bouw, vooral bij montage-installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn: valgevaar, omvallen van de rolsteiger en het onjuist opbouwen en gebruik van de steiger. Deze risico’s kunnen worden beperkt als het materiaal in goede staat is en de opbouwers en gebruikers voldoende geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van de rolsteiger.

Door het laten keuren van uw rolsteiger onderdelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van rolsteiger onderdelen worden uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 1004.

Keuring NEN-EN 1004 rolsteiger onderdelen

De keuring NEN-EN 1004 van rolsteiger onderdelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd. Let op!! De keuring van de rolsteiger onderdelen zegt niets over de juiste opbouw hiervan. Houd u altijd aan het opbouwschema van de fabrikant.

Sinds de invoering van de Arbowet is periodiek keuren van ladders, trappen en rolsteigers verplicht. Ook de VCA/VCU checklist eist deze jaarlijkse keuring.

Fryslantechniek is gecertificeerd keurmeester van ladders, trappen en rolsteigers volgens NEN 2484/NEN-EN 1004.

Wij keuren uw ladders, trappen en rolsteigers  door middel van een visuele keuring. De wettelijke grenswaarden zijn hiervoor leidend. Door registratie heeft u een duidelijk overzicht van de gekeurde ladders, trappen en rolsteigers. De geconstateerde gebreken dienen zo snel mogelijk te worden hersteld (NEN 2484 / NEN-EN 1004). Onveilige situaties worden hiermee voorkomen.

Een keuring biedt u veel voordelen:

  • Al uw ladders en trappen worden geregistreerd en gelabeld
  • De rolsteigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd (NEN/EN 1004)
  • Alle keuringen voldoen aan de hoogste eisen, dus ISO-, VCA-, VCU- en ARBO-goedgekeurd
  • Alle goed- en afgekeurde apparatuur wordt voorzien van een sticker
  • Per gekeurd item / samenstel ontvangt u een certificaat
  • Geen administratieve handelingen meer voor uw onderneming
  • Aanschaf van dure meetapparatuur is niet nodig
  • U heeft geen speciaal opgeleid keuringspersoneel nodig
  • Keuringen ’s buiten de werkdagen mogelijk
  • Kleine reparaties mogelijk, met vooraf prijsopgave