16 september 2016

NEN 3140 Keuring

Keuringen NEN 3140 – elektrische arbeidsmiddelen

Sinds de invoering van de Arbowet is periodiek keuren van (elektrische) arbeidsmiddelen verplicht.

Ook de VCA/VCU checklist eist deze jaarlijkse keuring.

Fryslantechniek is gecertificeerd keurmeester van Elektrische Arbeidsmiddelen volgens NEN 3140.

Wij keuren uw elektrische gereedschappen en kennen de risico’s van elektriciteit, alle elektrische arbeidsmiddelen, de veel voorkomende gebreken en bijbehorende risico’s.

De keuring bestaat uit een visuele inspectie van de arbeidsmiddelen waarbij met behulp van diverse meetmethoden en meetapparatuur de isolatieweerstand, de weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom wordt beoordeeld, conform de wettelijke grenswaarden.

Een keuring biedt u veel voordelen:

  • Al uw elektrische gereedschappen worden geregistreerd en gelabeld
  • Alle keuringen voldoen aan de hoogste eisen, dus ISO-, VCA-, VCU-, en ARBO-goedgekeurd
  • Alle goed gekeurde apparatuur wordt voorzien van een sticker
  • Geen administratieve handelingen meer voor uw onderneming
  • Aanschaf van dure meetapparatuur is niet nodig
  • U heeft geen speciaal opgeleid keuringspersoneel nodig
  • Keuring tijden ook buiten de reguliere werkdagen mogelijk
  • Kleine reparaties mogelijk, met vooraf prijsopgave