16 september 2016

NEN 2484 Keuring

NEN 2484 Keuren ladders, trappen en rolsteigers

Wilt u ladders, trappen en rolsteigers keuren volgens NEN 2484 en NEN-EN 1004?
Het keuren van klimmaterieel als ladders, trappen en rolsteigers is een wettelijke verplichting sinds 1998.
Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuring van ladders, trappen en rolsteigers opgenomen.